Dom Matki i Dziecka

Znajduje się w Opolu-Grudzicach. Od początku istnienia prowadzą go siostry elżbietanki.
W ciągu 25 lat mieszkało w nim 1300 mam i dzieci.

O nas

O Fundacji

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia została powołana przez biskupa opolskiego ks. prof. dr hab. Alfonsa Nossola w 1993 r. Jej misją jest profilaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne wspieranie człowieka w jego życiu osobistym, małżeńskim, rodzinnym i społecznym, ukierunkowane na osiąganie dojrzałego rozwoju w perspektywie chrześcijańskiej wizji człowieka.

Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego, w szczególności świadczenie kompleksowej pomocy samotnym matkom w okresie przed porodem i po urodzeniu dziecka, wspieranie rozwoju rodziny w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej socjalnej i prawnej, wspieranie rozwoju kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym itp.

Fundacja prowadzi działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, a swoje cele realizuje poprzez działalność trzech jednostek: Domu Matki i Dziecka, Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego oraz Diecezjalnej Poradni Rodzinnej.

Adres

Dom Matki i Dziecka
ul. Masłowskiego 1
45-532 Opole

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
ul. Książąt Opolskich 19
45-005 Opole

Strona www

Udostępnij

Poinformuj innych o zbiórce

Szybka wpłata

28 osób już pomogło! Dołącz do nich: